Kullanıcı Sözleşmesi
Madde 1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), bir tarafta www.eve-yemek.com internet sitesinin (“İnternet Sitesi”) ve Eve Yemek mobil uygulamasının (“Uygulama”) sahibi Güzeloba Mah. Rauf Denktaş Cad. Egda Plaza No: 56/102 Muratpaşa/ Antalya adresinde mukim EVE YEMEK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“EVE YEMEK”) ile diğer tarafta İnternet Sitesine ve/veya Uygulamaya üye olan ve bu Sözleşmeyi onaylayarak hizmet alımına başlayan kullanıcı arasında akdedilmiştir.

Kullanıcı kayıt formu doldurularak veya sosyal medya ağları üyeliği (Facebook vb.) aracılığıyla İnternet Sitesi veya Uygulama üzerinden üye olan her kullanıcı işbu Sözleşme hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

Madde 2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme EVE YEMEK’in kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda, akıllı TV sistemlerinde veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan EVE YEMEK sistemine üye işyerlerinden yemek siparişi verme imkanı ve buna ilişkin sair hizmetler (“Hizmetler”) sunması ve bu hizmetlerin ifası sırasında tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemek üzere hazırlanmıştır.

Madde 3. Kullanıcıların Hak ve Yükümlülükleri

Her kullanıcı, kendisinin belirleyeceği bir e-posta adresi ile “Şifre” ile EVE YEMEK sistemine üye olur. Bir e-posta adresine sadece tek bir üyelik atanabilir. Her kullanıcının EVE YEMEK üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kayıtlı e- posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem EVE YEMEK sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır.

“Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde EVE YEMEK, talep üzerine kullanıcının EVE YEMEK sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve EVE YEMEK şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcıların belirlemiş oldukları EVE YEMEK sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarası, siparişin daha çabuk ve doğru teslimi amacıyla siparişi teslim eden üye işyeri ile paylaşılacaktır.

Kullanıcı, EVE YEMEK hizmetlerinden yararlandığı sırada;

 • Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve EVE YEMEK’te oluşturulmuş her bir kullanıcı için yalnızca bir adet e-posta ve/veya telefon numarası tanımlanabileceğini, tanımlanan e-posta adresinin ve/veya telefon numarasını değiştirilemeyeceğini, yeni bir e-posta adresinin ancak EVE YEMEK üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlanabileceğini; bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde EVE YEMEK üyeliğinin sona erebileceğini;
 • Kayıtlı e-posta adresi ve/veya telefon numarasıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;
 • EVE YEMEK tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının EVE YEMEK'e ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını;
 • EVE YEMEK hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, EVE YEMEK ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve üye işyeri ile kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere EVE YEMEK'in bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, EVE YEMEK'in bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu;
 • EVE YEMEK tarafından sağlanan hizmetlerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle EVE YEMEK'in sorumlu olmayacağını;
 • EVE YEMEK servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan EVE YEMEK'in sorumlu olmayacağını;
 • EVE YEMEK' da sunulan hizmetlere EVE YEMEK tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda EVE YEMEK'in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı;
 • Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca EVE YEMEK üzerinden tütün mamulleri ve alkollü içecek satışı kati suretle yapılmadığını, EVE YEMEK vasıtasıyla tütün mamulleri ve alkollü içecek temin etmemeyi ve üye işyerlerine bu konuda talepte bulunmamayı, aksi yöndeki işlemlerin üyeliğin iptali ve işbu Sözleşme’nin feshi ile sonuçlanabileceğini;
 • Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan EVE YEMEK'in sorumlu olmayacağını;
 • Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, 3. kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi;
 • Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi;
 • Diğer kullanıcıların EVE YEMEK sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı;
 • EVE YEMEK sistemi veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde EVE YEMEK ’in veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde EVE YEMEK ’in bu kullanıcının ilgili hizmetteki hesabını ya da hesabının profil fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya EVE YEMEK üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu;
 • Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı;
 • Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı;
 • Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi;
 • EVE YEMEK hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamem kendisine ait olduğunu, EVE YEMEK sisteminin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı EVE YEMEK'ten tazminat talep etmemeyi;
 • EVE YEMEK'ten izin almadan EVE YEMEK servislerini ticari veya reklam amacıyla kullanmamayı;
 • EVE YEMEK'in, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini;
 • Kurallara aykırı davrandığı takdirde EVE YEMEK'in gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,
 • EVE YEMEK'in, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini;
 • Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı;
 • Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı;
 • Online Ödeme Yöntemi ile ödeme yapılmadığı durumda sipariş teslimi sırasında hizmetin daha önceden kendilerine bildirilmiş olan ücretini seçilen ödeme aracıyla ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini;
 • EVE YEMEK sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların EVE YEMEK’da gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu beyan, taahhüt ve kabul eder.

Kullanıcılar, EVE YEMEK sistemi üzerinde verilen tüm siparişlerin, yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul ederler.

Madde 4. Eve Yemek Hak ve Yükümlülükleri

EVE YEMEK sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarasının siparişi teslim eden üye işyeri ile paylaşılmasından dolayı kullanıcı ve üye işyeri arasında ortaya çıkabilecek her türlü problemden veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

EVE YEMEK herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. EVE YEMEK güvenliği şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların Online Ödeme Yöntemi aracılığı ile ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.Sistemin veya Online Ödeme Yöntemi kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı EVE YEMEK'in kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

E-posta ile şifre EVE YEMEK tarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. EVE YEMEK kullanıcı kayıt formunu eksiksiz doldurmuş üyelerin veya EVE YEMEK sistemine giriş yapan kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını münhasıran süresiz olarak engelleyebilecektir.

EVE YEMEK, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.

EVE YEMEK kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı EVE YEMEK sorumlu tutulmayacaktır.

EVE YEMEK kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

EVE YEMEK sistemindeki satışlar, üye işyeri menülerinin sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. EVE YEMEK ilgili üye işyerinde bulunmayan ürünlerin kullanıcıya teslimini sağlayamayabilir. Ürünlerin EVE YEMEK sisteminde teşhir edilmesi bunların stokta bulunduğu anlamına gelmemektedir.

EVE YEMEK kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin kullanıcı resimleri, panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya EVE YEMEK sistemi içinde EVE YEMEK tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere internet sitesinden kaldırma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, EVE YEMEK'ten hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.

EVE YEMEK sisteminde satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü EVE YEMEK sistemindeki üye işyerlerine aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde EVE YEMEK kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.EVE YEMEK sisteminde satışa sunulan ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair EVE YEMEK gerekli özeni gösterecektir ancak üye işyerlerinin sipariş içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan EVE YEMEK sorumlu değildir.

EVE YEMEK, kullanıcının EVE YEMEK sistemi dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden EVE YEMEK'in sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.

EVE YEMEK kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.EVE YEMEK, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

EVE YEMEK üye restoranların sağladığı içerikten sorumlu değildir.

Madde 5. Ödeme

Kullanıcılar, EVE YEMEK sisteminden verdikleri siparişin ücretini, EVE YEMEK sistemi üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile anında online ödeme (“Online Ödeme Yöntemi”) yapabilirler. Online Ödeme Yöntemi kullanıldığında, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura EVE YEMEK tarafından değil siparişi alan restoran tarafından düzenlenir. Online Ödeme Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde, EVE YEMEK, sipariş edilen ürünlere ilişkin bedelleri restoranların nam ve hesabına Kullanıcılardan tahsil etmek için restoranlar tarafından münhasır olarak yetkilendirilmiştir. Kullanıcılar, Online Ödeme Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde ödemeyi EVE YEMEK’e yapmakla ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olmaktadır.

Kullanıcılar, EVE YEMEK sisteminden verdikleri siparişin ödemesini, kapıda ödeme (POS cihazı ile ödeme veya nakit ödeme) seçeneğini kullanarak yapabilirler.

Kullanıcılar, EVE YEMEK sisteminden verdikleri sipariş için, kurye aracılığı ile teslimat ve ödeme yapma seçeneğini kullanabilirler. Kurye aracılığı ile kapıda ödemesi (Pos cihazı ile ödeme veya nakit ödeme) yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura EVE YEMEK tarafından değil siparişi alan restoran tarafından düzenlenir. Kurye aracılığı ile kapıda ödeme kullanılarak verilen siparişlerde, EVE YEMEK, sipariş edilen ürünlere ilişkin bedelleri restoranların nam ve hesabına Kullanıcılardan tahsil etmek için restoranlar tarafından münhasır olarak yetkilendirilmiştir.

EVE YEMEK, ödeme yöntemlerinin belirlenmesi, değiştirilmesi, uyarlanması, sistemden çıkarılması ve/veya eklenmesi, dönemsel kullanılması v.b. kararlarda Kullanıcı’nın iznine ve onayına bağlı kalmadan hareket edebilme hakkına sahiptir ve Kullanıcı EVE YEMEK’in inisiyatifini kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı siparişlerinde, EVE YEMEK sisteminde halihazırda kullanıma açık olan ödeme yöntemlerinden birini seçerek siparişini verebilecektir.

Madde 6. Teslimat

EVE YEMEK’e üye işyerleri veya kurye tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde kullanıcı, EVE YEMEK sisteminde seçtiği adreste bulunamaz ise siparişi kesinlikle başka bir adrese bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde kullanıcı kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olduğu için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

Kullanıcılar, kendi tercihlerine bağlı olarak siparişlerini sipariş verilen restorandan “gel-al” yöntemi ile bizzat teslim alma hakkına sahiptirler.

Madde 7. Ücret İadesi

Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere kullanıcıya ücret iadesi ancak;

 • Kullanıcı adresinin sipariş verilen restoranın gönderim alanı dışında olması nedeniyle siparişin zorunlu iptali,
 • Siparişin ilgili restorana iletilememesi nedeniyle siparişin zorunlu iptali,
 • Restoran tarafından siparişin hazırlanmadığı veya siparişin hazırlanmış olmasına rağmen restoranın iptal işlemini onaylamış olduğu hallerde kullanıcı talebi üzerine siparişin iptali,
 • Siparişin bir kısmının veya tamamının restoranda mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali,
 • Sipariş edilen üründen memnun kalınmaması nedeniyle ilgili restoran onayının alınmasının akabinde yapılan sipariş iptali, ve
 • Sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumunda ilgili restoran onayı üzerine yapılan iptal durumunda yapılacaktır. İptale konu siparişe ilişkin ilgili restoran bir fiş veya fatura düzenlemiş ve bu kullanıcıya teslim edilmiş ise ilgili restoran görevlisine iadesi gerekmektedir.

EVE YEMEK, yalnızca kullanıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı (örneğin kullanıcının evde olmaması, yanlış adres bilgisi vermesi, siparişi teslim almaması gibi) ücret iadesi yapmama hakkını saklı tutar.

Online Ödeme Yöntemi dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış siparişlerde ücret iadesi, EVE YEMEK'in bünyesinde bulundurduğu üye işyerleri tarafından doğrudan yapılmaktadır. EVE YEMEK, üye işyerleri tarafından yapılacak ürün iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Madde 8. Kişisel Veriler

Kullanıcı, EVE YEMEK’e üye olurken Kullanıcı Sözleşmesini onayladığı sırada karşısına çıkan ve dilediği zaman İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinden erişebileceği Aydınlatma Metnini okuduğunu ve anladığını kabul ve beyan eder.

Madde 9. Fikri Mülkiyet

EVE YEMEK sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. EVE YEMEK, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler EVE YEMEK Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

Kullanıcı, İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinden eklenecek kullanıcı adları, fotoğraflar, yazışmalar, konu başlıkları ve rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını; politik mesajlar içermemesini; ve söz konusu ibareler, yazışmalar ve fotoğraflar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların EVE YEMEK’e devredildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 10. Muhtelif Hükümler

Kullanıcı, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda EVE YEMEK’in defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve/veya bilgisayar kayıtlarının HMK 193. madde hükmü anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya Sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

EVE YEMEK, kullanıcı ile kayıt sırasında bildirdiği elektronik posta adresi veya İnternet Sitesinde yer alan genel bilgilendirmeler vasıtasıyla iletişim kurulacaktır. Kullanıcı, bildirmiş olduğu elektronik posta adresinin tebligata esas olduğunu ve bu elektronik posta adresine yapılan tüm yazılı bildirimlerin hukuka uygun ve usulüne uygun tebligat sayılacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcı, belirtilen iletişim bilgilerini güncel tutmanın ve İnternet Sitesini bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmenin kendisine ait bir sorumluluk olduğunu beyan ve taahhüt eder.

EVE YEMEK, ileride doğacak teknik zaruretler veya tabi olduğu mevzuata uyum amacıyla işbu Sözleşme içeriğinde değişiklikler yapabilir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm ile alakalı bildirim kullanıcıların EVE YEMEK sistemine bildirdiği e-posta adresine gönderilir ve bildirimin yapıldığı tarih itibariyle kullanıcı bakımından hüküm ifade eder. Kullanıcının ilgili değişiklik, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hükmü kabul etmemesi durumunda kullanıcının sözleşmeyi tek taraflı, tazminatsız ve ücret iadesiz şekilde fesih etme hakkına sahiptir.

İşbu Sözleşmenin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta EVE YEMEK sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşmenin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Taraflar işbu Sözleşmeyi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşmenin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz.Sitemizi kullandığınız sürece Çerez Politikamızı kabul etmektesiniz.Detaylı bilgi için tıklayınız