KVKK Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla www.eve-yemek.com internet sitesinin (“İnternet Sitesi”) ve Eve Yemek mobil uygulamasının (“Uygulama”) sahibi EVE YEMEK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“Eve Yemek”) tarafından hazırlanmış olup, kişisel verilerinize verdiğimiz önem doğrultusunda sizleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında, kişisel verilerinizin tarafımızca nasıl ve neye dayanarak toplandığı, nasıl işlendiği, hangi kişilere hangi amaçlarla aktarıldığı ve bunlara ilişkin haklarınızın neler olduğu hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

I. VERİ SORUMLUSU

Kanun uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla EVE YEMEK tarafından; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde, işbu metinde açıklanan amaç ve kapsamda işlenmekte ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarılmaktadır. Veri sorumlusuna ait bilgiler şunlardır:

Ticari Unvan : EVE YEMEK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Adres : GÜZELOBA MAH. RAUF DENKTAŞ CAD. NO: 56 İÇ KAPI NO: 102 MURATPAŞA / ANTALYA
E-posta : info@eve-yemek.com
Mersis No : 0382042804000001

II. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEBİ

Aşağıda detaylı olarak süreç bazlı işleme faaliyetleri belirtilen kişisel verileriniz, Kanunda öngörülen temel ilkelere uygun olarak, İnternet Sitesi, Uygulama ve/veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalar üzerinden kullanıcıların (“Müşteri”) EVE YEMEK’e üye işyerlerinden (“Restoran”) yemek siparişi vermelerine ve buna ilişkin sair hizmetlere (“Hizmetler”) bağlı olarak; İnternet Sitesi ve Uygulama aracılığıyla otomatik yöntemlerle elektronik olarak toplanmaktadır.

Yukarıda belirtilen yöntemler ile elde edilen ve aşağıda tüm süreçler için detaylandırılmış kişisel verileriniz, yalnızca Kanunun 5’inci maddesinin (c) bendinde belirtildiği şekliyle İnternet Sitesi ve Uygulama kullanıcı sözleşmesinin (“Sözleşme”) kurulması ve Sözleşme gereğince Hizmetlerin ifasıyla doğrudan ilgili olması nedeniyle Sözleşmenin tarafı olarak sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak otomatik yöntemlerle işlenmektedir.

III. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

EVE YEMEK İnternet Sitesi ve Uygulaması üzerinden sunulan Hizmetler sırasında aşağıda belirtilen kişisel verileriniz EVE YEMEK tarafından; ”Sözleşmenin kurulması ve İnternet Sitesi ve Uygulama dahilindeki iş süreçlerinin yürütülmesi” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

1. ÜYELİK KAYIT

EVE YEMEK tarafından sunulan Hizmetlerden faydalanmak isteyen kullanıcılarımızın İnternet Sitesi ve Uygulamaya üye olmak istemeleri halinde aşağıdaki verileri İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinde yer alan formların doldurulması sırasında işlenecektir:

a) Kullanıcı için;

 • E-posta adresi
 • Üyelik bilgileri
 • Üyelik ID numarası
 • Parola bilgileri

Kullanıcılar sosyal medya ağları üyeliği (Facebook vb.) aracılığıyla üyelik gerçekleştirebilirler.

 • E-posta adresi
 • Ad-Soyad
 • Restoran Adı
 • Cep Telefonu

Ardından ister müşteri olsun ister restoran olsun, belirtilen e-posta adresine üyelik onay e-postası gelir ve bu e-postadaki üyelik onay linkine tıklandıktan sonra, kayıt işlemi tamamlanır.

2. İNTERNET SİTESİ VE MOBİL UYGULAMA KULLANIMI VE SİPARİŞ

İnternet Sitesi ve/veya Uygulamayı kullandığınız sırada kullanıcı işlem bilgisi olarak aşağıdaki veriler kullanım süresince çeşitli hallerde ve sipariş esnasında işlenmektedir:

 • İnternet Sitesi üzerinde arama yaparken kullandığınız terimler ve filtreleme tercihleri
 • Yemek tercihleri
 • Ziyaret ettiğiniz restoran kategorileri
 • Kullanım sırasında oluşan hatalar
 • Belirli veya yaklaşık konum bilgileri
 • İşlem güvenliği log in credential bilgileri
 • Fatura ve ödeme bilgisi
 • Bakiye bilgisi (kullanıcıya gönderilen faturalar ve kullanıcılardan alınan ödemelere ait dekont örnekleri, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.)
 • IP adresi
 • Cookie (Çerez) bilgisi, Çerez Politikası için ayrıca tıklayınız
 • Tüm bunların yanında kullanıcıların EVE YEMEK hizmetlerinden yararlandığınız tarih ve saate ilişkin veriler.

Kullanıcıların belirlemiş oldukları EVE YEMEK sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarası, siparişin daha çabuk ve doğru teslimi amacıyla siparişi teslim eden üye işyeri ile paylaşılacaktır.

3. TALEP VE ŞİKAYETLERİN ALINMASI

İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinden yaptığınız talep ve şikayetlerin içeriği ile paylaştığınız yorumlarınız, talep ve şikayetlerin yönetimi amacıyla “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenecektir.

Hem kullanıcı hem de üye işyeri tarafında talep, şikayet ve başvuruların alınacağı formun doldurulması, müşteri hizmetleri ile yapılacak yazışmalar ve talep, başvuru ve şikayetler için özel e-posta adresine gönderilen mesajlar da aynı amaç ve hukuki sebebe dayanarak işlenecektir.

4. TANIMLAMA TEKNOLOJİLERİ

EVE YEMEK olarak, kullanıcıların mobil uygulama deneyimlerini en iyi şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek, kullanıcıların Uygulama ile etkileşimlerini ve Uygulamayı nasıl kullandıklarını öğrenmek, üyelik oluşturmanız durumunda, üyelik oluşturmadan önceki bilgi ve işlemlerinizin kullanılabilmesini sağlamak, Uygulamayı bir sonraki kullanımınızda işlemlerinizi hızlandırmak, Uygulama işleyişini ve içeriğini geliştirmek, Uygulama kullanımını istatistiksel olarak değerlendirmek, Hizmetlerimizden en uygun şekilde yararlanabilmeniz için analizler gerçekleştirmek, ve Uygulamada yer alan içeriğin sizin ve cihazınız için en etkili şekilde sunulmasını sağlamak amaçlarıyla amacıyla tanımlama teknolojileri kullanıyoruz.

Tanımlama teknolojileri, Uygulama kullanıcılarının belirli hareketlerinin otomatik yöntemlerle işlenmesini ve kayıt altına alınmasını sağlar. Tanımlama teknolojileri, Uygulamaya giriş sağlanan cihaz ID ile Uygulamada gerçekleştirilen işlemlerin eşleştirilmesine imkan tanır. Tanımlama teknolojileri ile, cihaz ID, kullanıcı ID ve uygulama üzerinde gerçekleştirdiğiniz hareket/işlemlere (örneğin, Uygulamada tıkladığınız alanlar, sepete eklediğiniz ürünler) ilişkin kişisel verileriniz işlenir. Ayrıca, Uygulamaya giriş yapmadan/üyelik oluşturmadan önce adres bilgilerinizi doldurmanız ya da favori ürün eklemeniz durumunda bu bilgileriniz de işlenir. Mobil cihazınız aracılığıyla konum (lokasyon) bilgileriniz de işlenmektedir.

Hizmetlerimizden en uygun şekilde yararlanabilmeniz için analizler gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda yukarıda belirtilen verilerinizin analizi sonucunda elde edilen bilgileriniz de işlenmektedir.

Uygulamada üyelik oluşturarak veya üyelik oluşturmadan kullandığınız her iki durumda da tanımlama teknolojileri kullanılmaktadır. Üyelik oluşturmadan önce Uygulamada gerçekleştirdiğiniz işlemler cihaz ID’niz ile eşleştirilmektedir. Üyelik oluşturmanız üzerine, üyelik sonrası gerçekleştirdiğiniz işlemler aynı cihaz ID için eşleştirilir.

Tanımlama teknolojileri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinizi, Kanunun 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (e) bendinde belirtilen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve (f) bendine belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz.

Bazı tanımlama teknolojilerinin kullanımı için yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü taraf firmalardan hizmet alıyoruz. Bu kapsamda kişisel verilerinizi, üçüncü taraflardan ürün/hizmet desteği alınması, mobil uygulamamızın işleyişinin ve içeriğinin geliştirilmesi ve hizmetlerimizden en uygun şekilde yararlanabilmeniz için analizler gerçekleştirilmesi amaçlarıyla tedarikçiler ve iş ortaklarına aktarıyoruz.

4. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER

Bunun yanında tarafınıza elektronik ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ile 04 Ocak 2020 Tarihli Ticarı̇ İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcı sıfatıyla ticari elektronik iletilerin EVE YEMEK tarafından tarafınıza gönderilmesi için vereceğiniz onayınıza istinaden iletişim verileriniz (cep telefonu numarası, e-posta adresi) işlenecektir ve tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi reddetme hakkınızı kullanıncaya kadar devam edecektir. Ticari elektronik ileti gönderilmesi için vereceğiniz onay KVKK 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası kapsamında istediğiniz zaman ve herhangi bir sınırlamaya gerek olmaksızın geri alabileceğiniz açık rızanız olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında iletişim bilgileriniz, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Kanunun 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (a) bendinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak İleti Yönetim Sistemine aktarılacaktır.

IV. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

EVE YEMEK üzerinden sipariş verilmesi halinde siparişe esas Müşteri verileri Restorana siparişin tamamlanabilmesi amacıyla ”Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak aktarılmaktadır.

Bunun yanında yukarıda belirtilen tüm veriler veri güvenliği için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almış olan sunuculara İnternet Sitesi ve Uygulamada kullanılan verilerin Kanuna uygun ve güvenli bir şekilde saklanması amacıyla “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak aktarılmaktadır.

V. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ, SAKLANMASI VE İMHASI

EVE YEMEK, Kanunun 12’nci maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli tedbir ve kontrolleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta ve/veya yaptırmaktadır.

EVE YEMEK , Kanunun 12’nci maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir.

EVE YEMEK, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup, mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler EVE YEMEK'in o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak İnternet Sitesi ve Uygulamanın ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla İnternet Sitesi ve Uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

EVE YEMEK sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, siparişleri, yorum/değerlendirmeleri vb. tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır.

VI. KULLANICILARIMIZIN VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ SIFATIYLA SAHİP OLDUĞU HAKLAR

Anayasa’nın 20’nci maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu, Kanunun 11’inci maddesi ile ise kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir. Bu kapsamda İnternet Sitesi ve Uygulama ve Platform üzerinden kişisel verileri işlenen veri sahibi ilgili kişiler aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanunun 28’inci maddesi gereğince aşağıdaki haller Kanun kapsamı dışında tutulduğundan; kişisel veri sahibi ilgili kişiler bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarat faaliyetleri kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kanunun 28/2 maddesi gereğince aşağıdaki hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç kişisel veri sahipleri bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
VII. VERİ SAHİBİ/İLGİLİ KİŞİ BAŞVURULARI

Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi İnternet Sitesi ve/veya Uygulama üzerinden EVE YEMEK'e iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname başvuru evrakı ile birlikte EVE YEMEK'e sunulmalıdır.

EVE YEMEK'e iletilen usulüne uygun talepler en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, EVE YEMEK tarafından başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilecektir.

EVE YEMEK, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına başvuru sahibi ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, başvuru sahibi ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. EVE YEMEK aşağıda yer alan hallerde başvuru sahibi ilgili kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. · Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması,
 • Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması,
 • Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması,

Kişisel veri sahibi Kanunun 14’üncü maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; EVE YEMEK'in cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

EVE YEMEK'in işbu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu aydınlatma metni 01.01.2021 tarihli olup, EVE YEMEK tarafından kısmen veya tamamen güncellenmesi halinde yürürlük tarihi itibariyle İnternet Sitesi ve Uygulama aracılığı ile yayımlanarak ilgili kişi kullanıcıların erişimine sunulacaktır.

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz.Sitemizi kullandığınız sürece Çerez Politikamızı kabul etmektesiniz.Detaylı bilgi için tıklayınız